28 Ocak 2013 Pazartesi

Dijital İletişimde İtibar Yönetirken...Dijital itibar yönetiminin üç amacı vardır: 
  1. Olmayan durumlarda olumlu dijital bir kimlik yaratmak;
  2. mevcut olumlu yansımaları öne çekmek ve son olarak da 
  3. olumsuz durumları daha zor ulaşılabilir hale getirmek. 

Yani mevcut olanı yönetmek kadar tercih edilen yönde yeni içerik oluşturmak da itibar yönetiminin parçasıdır.

Dijital itibar yönetiminin bir diğer “3”ü yapılış şeklidir: 

  • İlk adım kurumun dijital değerlerini yaratmasıdır. Bir kurumun internetteki kendine ait yansıması yani web sitesi, sosyal medya hesapları, uygulamaları,… o kurumun dijital değerlerini oluşturur. Bu değerler kurumun dijital itibarını yönetmedeki en efektif kanallardır. 

Kurum itibarını bu kanalları yöneterek, nasıl anılmak istiyorsa bu kanallara o şekilde yansımasını sağlayarak oluşturur. Fakat internetin kurumun kendi kanallarından oluşmadığı göze alındığında kurumun diğer alan adlarında da olumlu yansımalar elde etmek için yapması gerekenler de vardır: Dijital PR olarak da bilenen online basın bültenlerinin dağıtılmasını sağlamak, arama       motorlarında yüksek sıralarda yer alan kişi ve kurumlardan kendi sitelerinde kurum hakkında olumlu yorumlar yayınlamalarını istemek/sağlamak, çeşitli web sitelerindeki kurum hakkındaki yorumlara olumlu değer yansıtacak yönde cevaplar vermek bu yöntemlerden bazılarıdır. 2007 yılında yapılan bir araştırmada bazı e-Bay (dünya çapındaki çevrimiçi açık arttırma sitesi, Türkiye’deki klonu 2011’de Gittigidiyor.com’u satın almıştır) satıcılarının ürünlerini olumlu yorumlar için neredeyse bedavaya verdikleri bulunmuştur. E-Bay’de satıcı itibarının çok önemli bir kıstas olduğunu, gerek sıralanma gerek tercih edilme bakımından etkin olduğunu belirtmeye bilmiyorum gerek var mı? Olumlu yorumların “dijital akçe” olarak da nitelendirildiği bir sistemin başlangıcı olan bu günlerde e-Bay yönetimi bu tür durumların genel satışlarının çok düşük bir bölümünü oluşturduğunu ve engellenmeleri için dünya çapında 2000 çalışanlarının online güven ve güvenlik alanında hizmet verdiğini açıklamıştır. (http://news.cnet.com/8301-10784_3-6149491-7.html)
Arama sonuçlarını manipüle etmek alanında bahsetmemiz gereken başka önemli bir yöntem ise astroturfing’dir. Siyasi, reklam ve halkla ilişkiler kampanyalarında mesajı veren kurumla alakasız bir kaynaktan yaratıldığı görünümündeki tasarlanmış mesajlara astroturfing denmektedir. Bağımsız bir tarafın güvenini yansıtırken mesajın finansal kaynağının gizlenmesini hedefler. Kavram adını doğal çim gibi görünen sentetik halı markası AstroTurf’den almaktadır. Kişilerin tanıdıkları veya kendilerine yakın buldukları kişilerin sözlerine güvenmesi - WOM (Word of mouth/mouse) un  fikir oluşturma ve satın alma kararlarında en etkin karar verme yöntemi olduğu çeşitli araştırmalarla desteklenmektedir. (Cho, Charles H.; Martens, Martin L.; Kim, Hakkyun; Rodrigue, Michelle; 2011) Halkı yanıltma amacından dolayı Amerika Birleşik Devletleri’nde bu yöntem hakkında hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır.  

  • Dijital itibar yönetiminde ikinci adım, kurumun yarattığı dijital değerlerin kendi adı, servisleri ve tercih ettiği kavramlar ile eşleşmesidir. Bu noktada kısa da olsa teknolojik bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Internette oluşturulan her sayfa, her içerik insanların erişebilmesi ve okuyabilmesi içindir. Fakat bu süreçte içeriğin “arama motorları” tarafından bulunabilir olması gerekir, aksi takdirde o içeriğin orada olduğunu kimsenin bilmesi mümkün olamaz. İşte yaratılan içeriğe insanların ulaşabilmesi için yapılan işleme “arama motoru optimizasyonu” kısaca SEO diyoruz. SEO teknikleri sayesinde arama motorları belirli formüllere dayanarak insanların neyi arıyor olabileceklerine dair içerikleri sıralarlar. Bu formüller hiçbir zaman açıklanmamış olsalar da çalışma şekilleri ve nasıl başarılı listelemelere ulaşılacağına dair ipuçları arama motoru hizmeti veren şirketler tarafından paylaşılmaktadır.

SEO’nun pek çok tekniği ve derecesi var. Doğru teknikler ve önceliklendirmelerle arama motoru optimizasyonu yapılan bir web sitesi, hedeflediği “arama kelimeleri” için arama motoru arama sonuçlarında yüksek sıralarda yer alacaktır.
Belki de arama motoru optimizasyonunun dijital itibar yönetimiyle alakasının kavranmasında en etkin olay 2006 yılında yaşanan ve “Miserable Failure” (Acınası Başarısızlık) adıyla bilinen internet fenomenidir. 26 Eylül 2006 tarihinde Google, Yahoo, MSN arama motorlarında “miserable failure” aramasının ilk arama sonucu zamanın Amerikan Başkanı George W. Bush’un Beyaz Saray resmi web sitesindeki biyografisiydi. Site dışı SEO tekniklerinden biri olan link vermeye dayanan bu yöntemde çok sayıda web sitesi kendi içlerindeki metinlerde “miserable failure” kelime grubunu kullanıp bu kelime grubunu George W. Bush’un Beyaz Saray resmi web sitesindeki biyografi sayfasına linklemişlerdi. Bu linki veren sitelerin sayıları arttıkça, Bush’un biyografisinde bu kelime grubu hiç yer almamasına rağmen, bir sayfaya dışardan verilen linkleri daha saygın gören Google sıralama formülü,  Bush’un biyografinin karşılığını “miserable failure” (acınası başarısızlık) ile eşleştirmişti. Google bombing veya Google washing terimleriyle de anılan bu işlemin esasında bir web sayfasını, komedi veya iğneleme amaçlı, kendisiyle alakası olmayan “kelime gruplarıyla” eşleştirmek yatıyor. Kısacası dış faktörlerin dijital itibar zedelemek amaçla kullandıkları bir yöntem Google bombing.  Google ve diğer arama motorları, bu tür işlemleri hoş karşılamadıklarını ve bu tür manipülasyonlara imkan tanımayacaklarını göstermek için pek çok kere sıralama formüllerinde değişikliklere gittiler. Hatta Aralık 2012 itibariyle “miserable failure” gibi aramalarda artık ilk sırada Wikipedia.com’daki Googlebombing makalesinin çıkması da bu durumun göstergesidir. (http://en.wikipedia.org/wiki/Google_bomb)
SEO ile itibar yönetmek, kurumun kişilerde çağrıştırmak istediği terim ve kelime gruplarını belirleyip web sitesi ve diğer dijital değerlerini bu kavramlar ile eşleşecek şekilde planlaması ve hazırlamasıyla yapılır. SEO, arama motorlarının sıralama oluşturma teknikleri itibariyle zaman alan bir işlemdir. SEO’su iyi yapılmış bir sitenin istenen sonuçlara ulaşması altı aya kadar bir zaman alabilir. Bu süre boyunca uygulanabilecek etkili bir yöntem ise arama motoru reklamcılığı diye de bilenen, belirlenen arama kelimeleri için reklam vermektir. Reklam ile arama sonucu sıralamasında yer alınmasa da arama sonuncunun bulunduğu sayfanın reklam kısımlarında yer alınır. Paralı olmasından dolayı ilk etapta itibar yönetimi için pek tercih edilmeyen bir araç olarak da düşünülebilen bu yöntem, özellikle arama sonuçlarında ilk sayfada yer alınmaya başlamasıyla daha da etkili olur ve reklama tıklanma oranlarının geometrik olarak katlandığı Google SEO eğitimlerinde anlatılmaktadır.

  • Kurumun kendini yansıtacağı dijital değerleri yaratması ve bunların tercih ettiği kavramlarla eşleşir hale getirmesinin ardından dijital itibar yönetiminde üçüncü adım kuruma ait olan alanlar dışında hakkında neler yer aldığı konusunda bilgi alması ve gerekli görülen durumlarda buralarla irtibata geçmesidir. Dijital ortamda (gerek sosyal medya gerek forumlar gerekse diğer içerik sağlayan siteler) bir marka veya kurum hakkında nelerin yayınlandığı, nelerin konuşulduğunu takip etmek için yapılan işleme dinleme (monitoring) diyoruz. Dinleme, konvansiyonel medya için yapılan medya takip işlemine ilk etabıyla benzerlik gösterse de raporlama aşamasında daha detaylı sonuçlar sağlar. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder